Navýšení maximální kapacity počtu soutěžních kluzáků, informace ohledně náhradníků

Zdravíme případné budoucí zájemce o účast na AZ Cupu 2024,

rozhodli jsme se navýšit maximální kapacitu počtu soutěžních kluzáků z původních 80ti na konečných 85. Každý případný zájemce od pořadového čísla 86 (včetně) bude automatický brán jako náhradník. Pokud zaplatí startovné, bude u něj zaškrtnuta platba startovného, ale k zaškrtnutí potvrzení registrace dojde až v okamžiku, kdy někdo ze zaplacených přihlášených do pořadového čísla 85 svou účast zruší.

Děkujeme za pochopení a přízeň !

Martin Hřivna

Maximum gliders capacity increase

Dear potential participants in AZ Cup 2024,

we have decided to increase the maximum gliders capacity from the original 80 to final 85. Any potential interested pilots from number 86 (inclusive) onwards will automatically be considered as an alternates. If the entry fee is paid, entry fee payment will be ticked, but the registration acceptance will be ticked only when one of the accepted pilots to number 85 cancels the participation.

Thank you for your understanding

Martin Hrivna

Vítejte na stránkách AZ CUP 2024

Welcome to the website of AZ CUP 2024

Milí plachtaři a fanoušci létání,

právě bylo spuštěno přihlašování na 15. ročník AZ CUPu.

Veškeré potřebné informace naleznete na těchto stránkách. Pro začátek jsme do sekce dokumenty vložili základní propozice závodu včetně EN verze pro případné zahraniční účastníky.

Do začátku závodu budou průběžně doplňovány přílohy k propozicím, OB, SUA soubory, SELF Briefing apod.

Základní shrnutí důležitých informací:

 • Maximální počet soutěžních kluzáků byl pro rok 2024 stanoven na 80 ks
 • Soutěžní období: Pátek 24.5. – sobota 1.6.2024 včetně
 • Startovné: 4200,- CZK
 • Ceny vleků: 820,- CZK pro třídu klub, 920,- CZK pro třídu kombi, 150,- CZK pro self start
 • Cena ubytování kemp: 200,- dospělá osoba/den 
 • Cena ubytovna AK (omezená kapacita): 250,- CZK dospělá doba/den 
 • Uzávěrka přihlášek a termín pro zaplacení startovného: 31.3.2024
 • Soutěž bude pořádána v souladu se Soutěžním řádem AeČR
 • Pro soutěž budou použity CZIL indexy pro všechny třídy
 • Díky podpoře AeČR budou výsledky přihlášeny do IGC Ranking Listu

Dear pilots and gliding friends,

registration for the AZ CUP 2024 has just started.   

The event is open to pilots from all countries and will be fully bilingual. It is an excellent opportunity to practice gliding in the Czech Republic, especially for the ladies planning to participate at Women’s World Gliding Championships that will be taking place in Zbraslavice in 2025.

All necessary information can be found on this website. For the beginning, we uploaded Local procedures into Documents section.  We will upload more necessary

documents (WP, AS, self briefing) before the competition starts.

Basic summary of important information:

 • The maximum number of gliders for 2024 has been set at 80 pcs.
 • Competition period: Friday 24.5. – Saturday 1.6.2024 included
 • Entry fee: 4200,- CZK
 • Aerotow fee: 820,- CZK for club class gliders, 920,- CZK for combi classes gliders, 150,- CZK for self start gliders
 • Camp accommodation price: 200,- adult/day, accommodation in aeroclub facilities (limited capacity): 250,- CZK adult/day
 • Entry deadline and entry fee payment deadline: 31.3.2024
 • CZIL handicap list for all classes will be used for the competition