Navýšení maximální kapacity počtu soutěžních kluzáků, informace ohledně náhradníků

Zdravíme případné budoucí zájemce o účast na AZ Cupu 2024,

rozhodli jsme se navýšit maximální kapacitu počtu soutěžních kluzáků z původních 80ti na konečných 85. Každý případný zájemce od pořadového čísla 86 (včetně) bude automatický brán jako náhradník. Pokud zaplatí startovné, bude u něj zaškrtnuta platba startovného, ale k zaškrtnutí potvrzení registrace dojde až v okamžiku, kdy někdo ze zaplacených přihlášených do pořadového čísla 85 svou účast zruší.

Děkujeme za pochopení a přízeň !

Martin Hřivna

Maximum gliders capacity increase

Dear potential participants in AZ Cup 2024,

we have decided to increase the maximum gliders capacity from the original 80 to final 85. Any potential interested pilots from number 86 (inclusive) onwards will automatically be considered as an alternates. If the entry fee is paid, entry fee payment will be ticked, but the registration acceptance will be ticked only when one of the accepted pilots to number 85 cancels the participation.

Thank you for your understanding

Martin Hrivna