Informace pro soutěžící

Vážení soutěžící,

kancelář pro registraci bude otevřena v pátek 29.5.2020 od 18.00 hodin v 1.patře administrativní budovy.

Úvodní porada účastníků, self briefing, safety briefing a seznámení s režimem na letišti v souvislosti s hygienickými opatřeními v ČR

proběhne v pátek 29.5.2020 od 21.00 hod.

Protože půjde o poměrně delší sezení, nechceme těmito procedurami zdržovat program v následujícím letovém dnu.

Děkujeme za pochopení a prosíme o účast všech a dochvilnost.

Nový termín AZ CUPu 2020 je 30.5. – 7.6.

Zdravíme všechny přihlášené na AZ-CUP 2020 ve Zbraslavicích! Rozhodli jsme se uspořádat soutěž v I. publikovaném náhradním termínu, tzn.

v soutěžním období  30.5. 2020 (sobota) – 7.6. 2020 (neděle)

Neděle 7.6.2020 může být náhradním letovým dnem podle situace (platnost soutěže, počasí, atd.).

V nejbližších dnech budou publikovány opravené Dokumenty na webu.

Pro organizaci soutěže bychom potřebovali znát s předstihem přesný počet potvrzených soutěžících.

Prosíme tedy, aby každý přihlášený svou odpovědí na tuto e-mailovou zprávu POTVRDIL nebo ZRUŠIL svou účast na soutěži, a to  nejpozději do středy 6.5.2020 do 24:00 hod.

Tento termín se týká i uhrazení startovného při potvrzení účasti.

Pokud by nám vládní Opatření v ČR v termínu soutěže omezilo počet soutěžících, bude rozhodným okamžikem pro přednost pro účast na soutěži pořadí uhrazení startovného.

Držme si všichni palce, aby AZ-CUP 2020 mohl být opět „prvním závodem sezóny“

Těšíme se na Vás !

Honza Hýla
Martin Mezera

Termín AZ-CUPu 30.4.-9.5.2020 je zrušen

Termín AZ-CUPu 30.4.-9.5.2020 je zrušen.

I.náhradní termín je 30.5.- 7.6.2020, potvrzení nebo zrušení tohoto termínu očekávejte nejpozději v neděli 10.5.2020

II.náhradní termín je 9.8.-22.8.2020 společně s PMČRj, v případě zrušení I.náhradního termínu bude srpnový termín potvrzen nejpozději do 30.6.2020, to bychom měli znát případná omezení na prázdniny

Bulletin pro AZ Cup 2020 zveřejněn

V sekci Dokumenty byl dnes zveřejněn Bulletin pro AZ Cup 2020.

Pro ročník 2020 nás čeká jedna organizační novinka. V Bulletinu tedy prosím věnujte pozornost novému rozdělení kategorií na Klub, Kombi A a Kombi B.

Platba startovného AZ Cup 2020

Pozor! Oproti minulým letům došlo k několika změnám.

Pro ročník 2020 bylo stanoveno startovné ve výši 3500 Kč. Startovné, prosíme, uhraďte na účet 1146421005 / 2700, vedený u UniCredit Bank, a.s., konstantní symbol uveďte 0308, a jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo bez lomítka.