!! Upozornění !! AZ CUP & Pandemie koronaviru

Na základě vyhlášeného nouzového stavu v České republice dne 12. března na dobu 30 dnů a opatření vlády ČR ze dne 13. března 2020 je zakázáno pořádat sportovní akce s počtem účastníků nad 30 osob. Toto opatření se vztahuje i na pořádání plachtařské soutěže AZ CUP 2020.

V této souvislosti chceme přihlášené účastníky informovat, že pokračujeme v přípravě soutěže a konečné rozhodnutí o konání AZ CUP 2020 v původním termínu učiníme 13. dubna 2020 v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o pokračování či zrušení nouzového stavu a s ním souvisejících omezeních.

Podle informací získaných prostřednictvím našich členů od osob podílejících se na přijímaných opatřeních je ovšem pravděpodobnost konání akce v původním termínu malá, orgány očekávají kulminační vlnu pandemie koronaviru na přelomu dubna a května.

V souvislosti s tímto vývojem, pokud by se soutěž nemohla uskutečnit v původním termínu, zvažujeme možnost uskutečnit AZ CUP 2020 v náhradním zkráceném termínu, a to od soboty 30. května do neděle 7. června 2020.

Akce by se konala za podmínky účasti minimálně 40 startujících celkem za všechny třídy, 8 soutěžních dnů.

Přihlášené účastníky prosíme, aby v termínu do 12. dubna 2020 sdělili na mailové adresy vlp@lkzb.cz nebo b.moravcova@zbraslavice.cz své stanovisko k možnosti startu v náhradním termínu.

Do doby konečného rozhodnutí 13. dubna 2020 neplaťte startovné. S těmi z vás, kteří již startovné uhradili, bude bezprostředně po konečném rozhodnutí v případě úplného zrušení letošního ročníku AZ CUP 2020 dojednán způsob vrácení startovného.

Věřte, že nás nastalá situace velmi mrzí a přejeme vám všem pevné zdraví.

Organizační výbor AZ CUP 2020

Bulletin pro AZ Cup 2020 zveřejněn

V sekci Dokumenty byl dnes zveřejněn Bulletin pro AZ Cup 2020.

Pro ročník 2020 nás čeká jedna organizační novinka. V Bulletinu tedy prosím věnujte pozornost novému rozdělení kategorií na Klub, Kombi A a Kombi B.

Platba startovného AZ Cup 2020

Pozor! Oproti minulým letům došlo k několika změnám.

Pro ročník 2020 bylo stanoveno startovné ve výši 3500 Kč. Startovné, prosíme, uhraďte na účet 1146421005 / 2700, vedený u UniCredit Bank, a.s., konstantní symbol uveďte 0308, a jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo bez lomítka.