První klubovky šly na trať

Můžeme je tedy očekávat zpět doma kolem 16:30.