POZOR: Místní propozice verze 2!

Důležitou změnou v propozicích, jejichž verzi 2 naleznete v sekci Dokumenty, je minimální vzdálenost pro výpočet handicapované vzdálenosti pro platnost soutěžního dne. Dosud byla pro všechny třídy tato vzdálenost 100km, nicméně s aktualizací soutěžního řádu FAI na podzim minulého roku proběhla i změna této vzdálenosti a to pro každou třídu zvlášť:

  • 13.5 m, Klub – 100 km
  • Standard, 15 m, 20 m Multi-seat – 120 km
  • 18 m, Open – 140 km

Spolu s touto změnou proběhla i aktualizace vzdáleností pro 1000b. disciplíny:

  • 13.5 m, Klub – 250 km
  • Standard, 15 m, 20 m Multi-seat – 300 km
  • 18 m, Open – 350 km

Vzhledem k tomu, že v soutěžním řádu AeČR je definována Kombinovaná třída, do které spadají kluzáky napříč všemi kombinovanými třídami definovanými Soutěžním řádem FAI, tak se PK rozhodla pro střední cestu, tedy zprůměrování výše uvedených hodnot u Kombi tříd. Pro 1000b disciplínu u Kombinované třídy je tedy za potřebí min. vzdálenost 325km a pro výpočet handicapované vzdálenosti bude použita vzdálenost 130km.