Den 7 – 28.4. – Na trati

Na trati jsou všechny kluzáky, kromě NB, který chtěl letět celou disciplínu na motor, což jeho pilot zodpovědně odmítnul a zvolil návrat na letiště.
Pro ostatní připomínáme, že v tomto období ja na polích a lukách situace příznivá, z alergenů jsou aktivní bříza, jasan, habr, vrba javor, buk a začíná kvésti dub. Tyto potkáme převázně v lesních porostech, hájích a podél cest, kam ovšem přistávat v případě nouze důrazně nedoporučujeme.