POZOR: Místní propozice verze 2!

Důležitou změnou v propozicích, jejichž verzi 2 naleznete v sekci Dokumenty, je minimální vzdálenost pro výpočet handicapované vzdálenosti pro platnost soutěžního dne. Dosud byla pro všechny třídy tato vzdálenost 100km, nicméně s aktualizací soutěžního řádu FAI na podzim minulého roku proběhla i změna této vzdálenosti a to pro každou třídu zvlášť:

  • 13.5 m, Klub – 100 km
  • Standard, 15 m, 20 m Multi-seat – 120 km
  • 18 m, Open – 140 km

Spolu s touto změnou proběhla i aktualizace vzdáleností pro 1000b. disciplíny:

  • 13.5 m, Klub – 250 km
  • Standard, 15 m, 20 m Multi-seat – 300 km
  • 18 m, Open – 350 km

Vzhledem k tomu, že v soutěžním řádu AeČR je definována Kombinovaná třída, do které spadají kluzáky napříč všemi kombinovanými třídami definovanými Soutěžním řádem FAI, tak se PK rozhodla pro střední cestu, tedy zprůměrování výše uvedených hodnot u Kombi tříd. Pro 1000b disciplínu u Kombinované třídy je tedy za potřebí min. vzdálenost 325km a pro výpočet handicapované vzdálenosti bude použita vzdálenost 130km.

Nové otočné body a vzdušný prostor

V souboru s otočnými body jsme u dvou zahraničních bodů našli menší chybku, kterou jsme dnes opravili – v sekci Dokumenty je možné stáhnout verzi 2. V této sekci je již ke stažení také soubor s platnými prostory pro letošní AZ CUP, ve kterých jsou nově zahrnuty i některé zahraniční prostory. Připravujeme pro vás tištěnou mapu, kde budou krom prostorů také otočné body – předletová příprava nikdy nebyla snazší 🙂

Kolečkové brusle s sebou!

Nový hladký povrch naší příjezdové cesty nám otevřel možnost využití kolečkových bruslí přímo na letišti! V rámci poletového relaxu tedy doporučujeme přibalit letos na AZ Cup i brusle 🙂 K dispozici je nám 850m rovinky od hlavní silnice po Gramex, dále pak kopeček směrem k pytli – dalších 400m.

Přihlašovací systém 2019

Drazí piloti, přihlašovací systém již jede na plné obrátky, těšíme se tedy na vaše přihlášky! Připravujeme propozice, které však pro pravidelné účastníky AZ Cupu nebudou obsahovat žádné změny, ceny zůstavají stejné jako byly letos. Pro nově příchozí přehled cen k nahlédnutí níže.

Startovné:       3000 CZK

Aerovlek (600m AGL):       600 CZK (Klubová třída), 650 CZK (Kombinované třídy)

Ubytování:       Ubytovna AK (omezená kapacita!) 150 CZK/osoba/den    ;    Kemp AK 120 CZK/osoba/den

 

Tešíme se na vás! Tým LKZB