Blížící se termín pro platbu startovného :-)

Milí soutěžící,

čas běží a termín uzávěrky oficiálních přihlášek na letošní AZ Cup se neúprosně blíží.

Dovolujeme si vám touto cestou zdvořile připomenout, že nejzazší termín pro zaplacení startovného je 31.3.2023. Pokud jste tak tedy ještě neučinili, zaplaťte prosím startovné do uvedeného termínu a zajistěte si tak finální účast na letošním ročníku AZ Cup.

Zejména kvůli organizačním věcem je pro nás důležité vědět, s kým z vás můžeme finálně počítat.

Děkujeme za pochopení a pro usnadnění uvádím detaily pro platbu startovného:

Startovné: 4000 CZK

Jako variabilní symbol prosím uveďte své rodné číslo a do poznámky napište své jméno pro bezproblémovou identifikaci platby.

Jméno banky: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 1146421005/2700

Těšíme se na vás !!!

Za organizační tým

Martin Hřivna